Mobilný eSprievodca
Vyhľadávanie
Zadajte výraz pre hľadanie:
S Magio eSprievodcom môžete vyhľadávať televízne programy aj podľa kategórií. Tieto si nahráte z mobilného telefónu do vášho Magio Boxu doma.
Vaše plánované nahrávky, ako aj nahrávky na vašom Magio Boxe budú chronologicky zoradené v časti Moje nahrávky.