Mobilný eSprievodca
Utorok 24.7.
22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7.
MarkízaMarkíza
04:55 Televízne Noviny
06:00 Teleráno
08:45 Rodinné prípady
09:45 Dva a pol chlapa
10:12 Dva a pol chlapa
10:39 Dva a pol chlapa
11:06 Dva a pol chlapa
11:33 Dva a pol chlapa
12:00 Monk
12:55 Monk
13:50 Kobra 11
15:00 Susedské prípady
16:00 Rodinné prípady
17:00 Prvé Televízne Noviny
17:25 Reflex
17:55 Rodinné prípady
19:00 Televízne Noviny
20:05 Počasie
20:20 Športové Noviny
20:30 Zámena manželiek
21:50 Zámena manželiek
23:10 Rodinné prípady
00:10 Monk
01:03 Monk
01:55 Zámena manželiek
03:00 Mama
03:18 Mama
03:35 Dva a pol chlapa
04:10 Rodinné prípady
04:55 Televízne Noviny