Mobilný eSprievodca
Streda 25.7.
22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7.
MarkízaMarkíza
04:55 Televízne Noviny
06:00 Teleráno
08:45 Varte s nami
09:00 Rodinné prípady
10:00 Dva a pol chlapa
10:28 Dva a pol chlapa
10:56 Dva a pol chlapa
11:24 Dva a pol chlapa
11:50 Monk
12:50 Monk
13:50 Kobra 11
14:55 Susedské prípady
16:00 Rodinné prípady
17:00 Prvé Televízne Noviny
17:25 Reflex
17:55 Rodinné prípady
19:00 Televízne Noviny
20:05 Počasie
20:20 Športové Noviny
20:30 Unesená na Balkáne
22:35 Ňuchač
23:43 Ňuchač
00:50 Monk
01:33 Monk
02:15 Mama
02:35 Mama
02:55 Dva a pol chlapa
03:30 Susedské prípady
04:15 Rodinné prípady
04:55 Televízne Noviny