Mobilný eSprievodca
Pondelok 23.4.
23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4.
Lux TVLux TV
17:30 Doma je doma
18:35 Malí poslovia
19:05 Ruženec
19:35 Z prameňa
20:05 Krátke správy
20:15 Pozvánka
20:30 V Samárii pri studni
21:55 Moja misia - magazín
23:00 Medzi nebom a zemou
23:45 Z prameňa
00:10 Krátke správy
00:25 Fundamenty
01:20 Univerzita tretieho veku
02:05 Trauma centrum v Erbile
02:10 O tvorcovi organov
02:20 V škole Ducha
02:50 Svedectvo
03:00 Hodina milosrdenstva
03:20 Godzone magazín
03:50 Katechéza - Podobenstvá
04:05 Runiverz
04:25 Ruženec